ขายที่นาที่อำเภอโนนสูงเขตติตต่อระหว่างอำเภอโนนไทยและอำเภอโนนสูงจำนวน 27 ไร่ๆละ 500,000 บาท ขายยกแปลงราคา 13,500,000 บาท พร้อมโอนให้ค่ะ

รหัส : H 11

ประเภท: ที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย: 27 ไร่

ทำเล:อำเภอโนนสูง

ราคา: 13,500,000 ล้านบาท

Code: H 11

Category: Land

Living area: 27 rai

Location: Non Sung District

Price: 13,500,000 million baht

1

3

2

Location